Mình có con TV Samsung LA40F81 bị hỏng bo cao áp ,mấy hôm trước nó chập chờn ,nay tối thui ,có bạn nào có sơ đồ cho mình xin mới