Chào bạn, với yêu cầu trên không quá cầu kì thì dùng diode và linh kiện bán dẫn đóng cắt là làm được. Bạn lặp bảng trạng thái logic với các cổng and, or ..., rồi từ bảng đó chuyển tiếp ra mạch đơn giản. Còn nhiều cách khác như dùng...