Bạn nên mua biến tần cho ổn nhé chứ mạch trên không đáp ứng được đâu....