Đúng là Vietnamese, chắc hồi đó có người cưa boom cũng vì nghiên cứu đều tương tự này....