Firmware nạp vào chạy ok nhé. cùng mã board nhé đã thử ok bác lấy nạp xem sao.
http://www.mediafire.com/file/asmi0z...+R534.BIN/file...