đến nay bác toank45kdt01 xử lý được cái này chưa? nếu chưa thử sử dụng tụ kẹo 503j (50.000pF) 1.000v, nối tiêp điện trở 220 olm 2W, cụm này 1 đầu nối đầu vào tiếp điểm relay, đầu có điện trở nối vói đầu ra của relay hoạc theo sở đồ này để khử nhiểu ở relay....