Tôi muốn bổ xung còi buzzer và led khi đo thông mạch trên đồng hồ kim cũ YX360TRn. Còi buzzer dùng loại 3v, led dùng loại đỏ 3mm. Sơ đồ và ảnh khi đã làm thực mời ae xem. Vị trí nối mạch trên bo mạch tôi thấy nhà sx đã để sẵn. Ở vị trí...