Đồng hồ đa năng số DT9205A để ở thang đo AC 200m cắm nhầm vào ổ điện trên tường. Do vậy tất cả các thang đo AC từ 750V tới 200m bị liệt, khi để ở thang 750V AC cắm que đo vào ổ điện 220V cũng chỉ hiện toàn số 0. Tất cả các chức...