Mấy bác cho hỏi. TV nhà mình bị lỗi khi xem các chương trình truyền hình thì phía trên bị hụt hình như ảnh ( đưa kèm ) Khi bật Youtube thì vẫn dầy đủ bình thường. Có bác nào bị lỗi này chưa? cách khắc phục? Mình đã chỉnh theo Menu phần...