mấy cái quạt bếp nhật có công xuất rất lớn do mạch công xuất hiệu xuất chưa cao nên mạch còn tỏa nhiều nhiệt nên nó phải dùng quạt lớn vài chục đến cả trăn w nên nó khá ồn , bản thân nó thiết kế để chạy 200v sang 220v là đã...