phải hỏi vì sao con diode cr3 bị cháy chứ có thay vào cũng chưa chắc gì ssd chạy được.