Chào Anh chị em. Có ai bán hoặc biết người bán con MCU bếp từ như hình dưới không a?