Giải mã hồng ngoại phụ thuộc vào cái remote nó phát mã như thế nào bạn ạ.
Việc giải mã thì không có gì khó, bạn cần 1 timer là có thể giải mã được.