Dùng mạch của mình thử xem.
Nạp 89C 89S AVR PIC.
Kết nối máy tính qua USB HID, không cần cài đặt Driver.
Made In Vietnam
Giá cũng ổn
...