chào các bạn ! mình nhận dạy nghề điện tử điện lạnh mình đào tạo từ ko có cơ bản đén cơ bản các bạn học từ a đến z mình dạy đến khi nào thành nghề thì thôi thực hành ngay trên máy của khách ko như ở trường dạy nghề chỉ có...