Mình cần tìm người gia công thiết bị đếm người đi qua cửa.
Trước đây mình đã thuê 1 bên làm thiết bị đếm bằng cắt tia hồng ngoại và đấu nối vào máy tính nhưng thấy không khả thi.
Do vậy mình cần tìm người gia công mạch để nhận tín hiệu từ loại thiết bị này:
http://www.mattroisangt...