Tất cả các con bò thiết kế mạch nguồn boost, buck, flyback, push-pull, half bridge, full bridge, resonant. đề dùng N Mosfet.
1. mosfet N giá rẻ
2. Chống tự kích đơn giản
công suất lớn dùng IGBT miễn bàn...