https://www.facebook.com/cuongxu210191 mọi người ai trong lĩnh vực SMT kết bạn với mình nhé, mình có kinh nghiệm 3 năm trong SMT mong được chia sẻ và trao đổi với mọi người về các lỗi, cải tiến nâng cao hiệu suất