Các AE cho hỏi bây giờ dùng máy nạp gì để đọc chép rôm TV LCD-LED ,...Xin cám ơn