Xin hỏi: Mainboard Asus P5QPL-AM đủ nguồn nhưng không lên hình ? không nhảy code, không tiếng bit, đã nạp lại bios cũng vậy, các bạn biết lỗi này cần kiểm tra linh kiện gì ? hoặc khắc phục lỗi này như thế nào ?