mình cài Vijeo Designer 6.2 khi crack vướng cái soft usb ảo, bác nào có Dekart private Disk cho mình xin. tìm trên mạng miết ko có crack.

Rất mong được giúp đỡ.