Xác nhận nhiều nhé. Mình cũng đang dùng nhái. Nhưng nó ít hoạt động nên cũng tạm. Thi thoảng chết dăm ba con