Nếu chưa ai nhận mà ở sài gòn thì có thể trao đổi xem nhé bác...