đang gặp sony KLV-32EX330 Hiện tượng khởi động màn hình chớp sáng nổi logo SONY rồi tự khởi động lại (việc này lặp đi lặp lại 2-3 lần ) rồi tự ngắt đèn đỏ nháy 6 nhịp. ae có cao kiến gì giúp với