Mạch của dinhthuong80 chuẩn hơn 2 cái mạch của chủ thớt.

Thêm một mạch (Trans, R, C) nối ngõ out của opamp xuống mass trong vài trăm ms lúc ON nguồn để khử xung lạ là xong.