Chào các bạn,
Proteus là 1 phần mềm phải nói là nên có trong máy của tất cả anh em sinh viên / kĩ sư điện tử nói chung.
Từ những phiên bản 7.4 đến nay, Proteus đã có những phát triển rõ rệt. Ở phiên bản 8.7 này, Labcenter Electronics...