Đầu J5550k của em bị hư mạch khiển, kho trung tâm bảo hành không còn hàng, anh chị nào có còn hàng dư kho thì để lại em với ạ.
hoặc có biết chỗ nào bán xin chỉ em với ạ, xin cảm ơn!