Tụ bạn nói là tụ cao áp. Bộ lọc nhiễu là bộ lọc đầu vào, phía nguồn cấp vào máy. Bao giờ nó cũng dc gắn 1 con tụ nối ra vỏ. Con này dò sẽ gây ra giật. Lò vi sóng nói riêng hay các mạch điện tử công suất nói chung đều có mạch này để tránh hư hỏng do xung cao tần của lưới điện.