không biết bạn dùng vào mục đích gì nhưng với 20m cho dây dẫn usb là quá dài. chưa kể đang dùng dây lan để truyền dẫn, tỷ lệ suy hao trên đường dây là rất lớn. tay game thứ 3 cắm vào báo unknow không hẳn là nguồn cấp cho hub yếu. mà sẵn...