AE nào có hàng tháo máy xin liên hệ hoặc nhắn tin Minh 0988703777. Mình ở TP.HCM. Xin cảm ơn