Cmr này mua về mặc định là cvi, chuyển sang analog là được. nếu ở HN mang qua mình làm cho.