Chào mọi người!
Chúc mừng năm mới.
Có anh chị nào biết tới con mcu này không ạ chỉ em cái phần mềm lập trình cho nó với.
Bên dưới là datasheet của nó đó ạ con này ở trong bộ điều khiển của xe đạp điện đó ạ BLDC...