Đang cần 3-5 sv làm việc bán thời gian để hàn mạch, lắp ráp thiết bị điện tử nhà thông minh.
Yêu cầu: hàn mạch đẹp, kỹ tính, siêng năng, đam mê điện tử. Chỉ cần làm việc khi có thời gian rãnh. Lương theo sản phẩm. Môi trường...