Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn code cơ bản để có thể dung module sim900 kết hợp với Arduino bất kỳ loại nào để điều khiển thiết bị điện bằng tin nhắn SMS.

XEM VIDEO DEMO

https://youtu.be/wUwzrNGTQZs


PHẦN CỨNG
Tất các phần cứng đều có bán...