Nhờ vào các công cụ thiết kế app trực tuyến và Google Firebase mà chúng ta có thể thiết kế app IOT điều khiển thiết bị điện trong nhà mình dễ dàng hơn.

Khi lập trình điều khiển qua mạng internet, chúng ta cần 1 server trung...