Có bác nào làm quen với con chíp dòng NEC 70F33XX xin chỉ giáo cách đọc và ghi cho nó với.Em đang đang dùng máy nạp supperpro 6100 và em không thấy dòng đọc chíp.
XIN các cao thủ chỉ giáo.