Nhờ mọi người giúp dùm sơ đồ điện máy xén giấy điện - trên motor có mâm định vị điểm đầu - điểm giữa - điểm cuối hành trình.