Bình cho xe máy của Vision là Li-Fe. 3.2v/cell. Pin khoan tay thường là Li. 3.7v/cell. Khoan pin 12v, dùng 3 cell.