Chỗ tải giả đó có thể lắp từ trở 1-3W, lắp con 3W cho nó bền.

Nguồn xung thì phải có tải giả để tạo 1 dòng xả nhỏ, liên tục cho cho tụ lọc đầu ra sau diode nắn. Cho thằng IC PWM nó biết lối bơm liên tục 1 chút năng lượng...