Chỉ cần 1/2 LM358 cũng có thể thiết kế thành mạch tự khóa có phục hồi với 2 ngưỡng đóng - cắt. Vẽ chi cả 1 con 358 với đống LK phụ trợ ghê vậy. Hay dùng TL431 thì chức năng cũng tương đương mà mạch gọn tầm 2X3cm, chỉ hơi khó cân chỉnh chút so với mạch 358.