Chào bạn nhé minhf cũng đang nọ mọ vấn đề chỉnh lưu có điều khiển, bể giúp mình các bạn có thể giúp mình về các mạch chỉnh điều khiển các sơ đồ chỉnh lưu không, xem cái chỉnh lưu của bạn mình hiểu là điều khiển chỉnh lưu tia 3 pha đúng không nhung sự thật là vẫn chưa hiểu đấu nối như thế nào luôn