Đơn giản là vì mắc kiểu 1 thì phải dùng điện trở công suất cao, kích thước lớn, đắt tiền hơn, không phổ biến nên k hiệu quả. Thứ 2 là các bóng led trong mạch cháy thì điện trở tổng của cả mạch led sẽ thay đổi. Do đấu song song...