Chào bạn
program được lưu trên flash chứ k phải RAM và STM32F1 chỉ có 20 KB SRAM.

Mình cũng k rành lắm về vấn đề này nhưng cơ bản là có thể. Tuy nhiên có một số điều cần dc cân nhắc. Các external flash ( NAND, NOR,...) truyền...