Bạn phải nối chân VS của con IR2110 xuống mass/âm nguồn, hoặc lắp fet lowside thì mới đo được sóng highside.

Note: diode boostrap phải dùng loại ultrafast nhé!...