Dạ cám ơn bác góp ý, e cũng tìm mua được mạch có chức năng tương tự ý e muốn....