Bạn tham khảo phần lý thuyết trong các luận văn có dùng vi điều khiển 8051....