Nhà em có 1 cái imedicare 5 lit mua được 14 tháng bây giờ gặp lỗi, hay bị tắt máy nửa chừng, có khi máy chạy nhưng không có oxy ra, tắt máy một lúc lại hoạt động được, nhưng chỉ một lúc lại thôi, nếu mạng đi sửa hết nhiều tiên không...