Cho minh hỏi zener có ghi màu đỏ đỏ vàng và đỏ đỏ xanh lá thì phân biệt 2 zener trên là mấy vol vậy?