Em có 1 bộ điện mặt trời,công tắc mở của nó là loại công tắc mềm như remote,khi trời tối bình accu hết là hệ thống tự tắt,sáng nó nạp có điện rồi mình phải nhấn mở nó mới hoạt động lại,mà chỗ đó lại ko có ai nhấn mở,mấy bác có cách nào sáng nó tự nhấn không.Xin cám ơn.