Mình không rành lắm về điện tử , nhờ các bạn tư vấn hoặc đua ra giải pháp .
- hiện mình thi công hệ thống camera an ninh khu phố nguồn camera dùng là 12v 1a-2a . Và 5 vol . Và phải kéo đi hàng trăm mét treo theo cáp viễn thông trên cột điện...