Mấy a cho e hỏi 2 mã encoder này khác nhau mỗi chữ cuối MH4-25LN65CAD và MH4-25LN65CAT. Khác nhau mỗi chữ D và T. cho e hỏi chữ đó có nghĩa là gì ạ.. catalogue e đọc không thấy. E cảm ơn nhiều