Bác nào từng giao tiếp với dòng đồng hồ này của OMRON từ máy tính, vđk, hoặc PLC cho em xin đoạn lệnh gửi đi với, e đọc manual của nó, dùng vđk gửi lệnh qua max232 mà không hề có phản hồi. b nào biết giúp e với nhé! e xin cảm ơn!