Em viết gắn gọn thế này ạ: Mạch em đang đi dây, em bấm nhầm cái gì đó mà mất hết các đường dây chưa đi dây, các pad thì thành như thế này ạ. Em nhờ bác nào biết chỉ em các khắc phục với. Em cảm ơn nhiều lắm ạ. Hình ảnh đây ...