bác nào biết cách chuyển cuộc gọi ngoài vào cho máy lẻ tông đài at&t không. theo mình tìm trên mạng thì bấm * + số nội bộ nhưng máy lẻ ko đổ chuông.
những chức năng khác bình thường
hoặc bác nào có tài liệu hướng dẫn lập...