Tình hình là em định đọc khối lượng của đầu cân XK3101 bằng PLC s7 200, nhưng không được, mong anh em giúp đỡ! đây là hình ảnh kết nối và chương trình step 7 của mình
https://www.mediafire.com/file/m48wb...NSON_VITEC.mwp