Nếu chưa có người làm thì liên hệ Cường-0902 97 1317. Rất vui được hợp tác!...