Trên sơ đồ các cuộn 110T, 15T, 6T: "T" là vòng đó. Các dấu ở các cuộn là cùng chiều quấn.