Dịch dã nên phải ở nhà
Buồn lòng ta hát ta ca đỡ sầu
Nhạc hay ta dịch mấy câu
Nhạc Hoa lời Việt, cũng...ngầu làm sao
Nguyện, nghĩa là những ước ao
Khát khao mong mỏi nôn nao trong lòng...

Mời các bạn nghe...